90 Turning Torso MALME.jpg

Ampol Logo.jpg

70 PAN Warszawa.jpg

10 PLL LOT Warszawa.jpg

 

AMPOL INTERNATIONAL - ODDZIAŁ GENERALNEGO WYKONAWSTWA

Biuro w Poznaniu: ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań, Tel. +48 061 610 76 66 Fax. +48 061 643 63 63

E-mail: ogw-office@ampol-international.eu

 

Jakość oparta na doświadczeniu KADRY !

 

- długoletnia współpraca z działami ekspansji koncernów w niemieckojęzycznej Europie,

- przygotowania koncepcji funkcyjnej planowanych inwestycji,

- nadzorowanie prac biur projektowych,

- realizacja kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniami,

- oferty i wybór generalnego wykonawcy w tym:

       inwestorskiego nadzoru nad wyborem GW, przygotowaniem i przebiegiem budowy,

       inwestorskiego nadzoru kontraktu i przekazania gotowego obiektu do użytkowania,

- wyposażenia obiektów w technologie przemysłowe,

- przygotowanie i realizacja kontraktu po stronie generalnych wykonawców (suma wartości zrealizowanych obiektów w latach 1985 – 2009 wynosi 2,6 miliarda zł)

- prowadzenie jednostek terenowych w funkcjach dyrektorskich polskich przedsiębiorstw - liderów sektora budowlanego,

 

 

Dyrekcja oddziału:

 

Tomasz Szymaniak – Dyrektor ds. Handlowych, E-mail: t.szymaniak@ampol-international.eu

Ryszard Radlik – Dyrektor ds. Technicznych, E-mail: r.radlik@ampol-international.eu

 

 

- prowadzimy kontakt i negocjacje z inwestorem,

- redagujemy ofertę i projekt umowy oraz negocjujemy wartość zlecenia,

- uczestniczymy w przygotowaniu i nadzorowaniu projektu wraz z prowadzeniem pozyskanej realizacji,

- prowadzimy dobór firm podwykonawczych oraz koordynujemy współpracę z konsorcjantami,

- prowadzimy ekspansję wykonawstwa krajowego na rynki zagraniczne,

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                              Zapraszamy do współpracy

                                                                                                                                                              

 

AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. Siedziba: Ul.Zielonogórska 11, 62-065 Grodzisk Wlkp. Tel. +48 061 444 64 95 Fax. +48 061 444 52 89 NIP: 783-00-00-257, REGON: 004779865, KRS: 0000067910, Kapitał zakładowy 81.000 zł – w całości opłacony.

http: www.ampol-international.pl E-mail: office@ampol-international.pl

ampol international business partner – engineering-consulting.eu